BRUKSELA. Elektrowniom węglowym będzie trudniej

W złożonej 10 lutego rezolucji, poseł PiS do Parlamentu Europejskiego Konrad Szymański sprzeciwił się decyzji Komisji Europejskiej określającej zasady przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla w latach 2013-2020. KE opiera się w swoich wyliczeniach o gaz, co zdaniem posła dyskryminuje elektrownie węglowe i pozbawia konkurencyjności polski przemysł.

Jak napisał w przesłanym do Konińskiej Gazety Internetowej komunikacie Sławomir Dąbrowski, dyrektor Biura Posła do Parlamentu Europejskiego Konrada Szymańskiego, kwestia wyznaczania wskaźników emisyjności (benchmarking), według których przyznawane będą bezpłatne uprawnienia, jest kluczowym problemem dla przemysłu w Polsce, ale także i w wielu krajach unijnych, gdzie gospodarka oparta jest na węglu. Zaproponowany obecnie przez Komisję przydział pozwoleń dyskryminuje też przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność bez dostępu do alternatywnych “zielonych” źródeł energii.

Projekt Komisji Europejskiej zakłada przyjęcie gazu ziemnego, jako paliwa referencyjnego dla wyznaczania wskaźników emisyjności. Powoduje to, że w tym samym procesie produkcyjnym, w którym wykorzystywany jest gaz ziemny oraz inne bardziej emisyjne paliwa, producenci wykorzystujący gaz znajdą się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do producentów wykorzystujących na przykład węgiel.

Komisja swoją decyzją doprowadzi do dyskryminacji części przedsiębiorstw oraz pozbawi konkurencyjności wiele sektorów polskiego przemysłu. Dominacja polityki klimatycznej nad energetyczną w Unii Europejskiej uderza w polską energetykę i górnictwo węglowe. Polityka klimatyczna Unii jest dziś największym zagrożeniem dla polskiego przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego Polski.- mówił Konrad Szymański, który zasiada w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE.

Zastosowanie zasady “jeden produkt – jeden benchmark” nie jest podyktowane wymogami prawa europejskiego i przy uwzględnieniu różnic w specyfice procesów produkcyjnych w różnych sektorach może prowadzić do naruszenia fundamentalnej zasady prawa wspólnotowego: zasady równości i zakazu dyskryminacji. Jak czytamy w komunikacie, przy wyliczaniu liczby bezpłatnych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla konieczne jest wprowadzenie czynnika korygującego, dzięki któremu zostanie uwzględniony rodzaj wykorzystywanego paliwa.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA