SLD. Bieda i węgiel w siatkach

SLD

Dobrze nam się rozmawia z Klubem Radnych PiS – takie słowa padły na …Konwencji Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Koninie. I wypowiedział je nie byle kto, bo prezydent miasta Józef Nowicki. Podkreślił przy tym, że w polityce nie należy mówić: ,,zawsze” i ,,nigdy”. I trzeba zaczekać na wynik wyborów parlamentarnych.

Udzielenie absolutorium dla kierownictwa konińskiego SLD, z przewodniczącą Elżbietą Streker-Dembińską, było formalnością. Sojusz cieszy się z dobrych wyników w sondażach. Ale zdaje sobie sprawę z powagi problemów w kraju. Poseł Tadeusz Tomaszewski wskazał na konieczność wdrożenia nowych instrumentów wsparcia osób najuboższych, bowiem dzisiaj jest tak, że wielu kupuje węgiel w małych siatkach, bo na więcej ich nie stać. Wpisały się w to słowa prezydenta Józefa Nowickiego, który wyznał, że nie zdawał sobie sprawy ze skali biedy i ubóstwa w mieście.

Poruszono problem ograniczania samorządności w samorządach, w związku z nowymi regulacjami w zakresie finansów publicznych. Zmniejszy to inwestycje w gminach i powiatach, ponieważ w niewielkim zakresie będzie można korzystać z dotacji unijnych czy też realizowania zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wielkimi blokami problemowymi są rolnictwo i oświata. Dlatego SLD chce doprowadzić do dyskusji na ten temat. A narzędziami do tego mają być wnioski o odwołanie ministrów wspomnianych resortów.

is_069

Picture 1 of 59