BRUDZEW. Bo sołtys jest potęgą

W gminie Brudzew są 23 sołectwa. We wszystkich są już znani kierownicy lokalnych społeczności. Na uprawnionych 4763 mieszkańców wszystkich miejscowości gminy Brudzew w zebraniach i wyborach sołtysów wzięło udział 950 osób. Dało to 20-procentową frekwencję.

Najwyższa była w sołectwach: Podłużyce – 60,53 proc., Chrząblice – 44,67 proc., Olimpia – 42,7 proc. Na spotkaniach rozmawiano m.in. o wykonanych w poprzedniej kadencji inwestycjach oraz planach na lata następne, poruszano tematy związane z modernizacją i budową oświetlenia ulicznego, remontami dróg czy rozbudową kanalizacji.

Składy nowych rad sołeckich (źródło: Urząd Gminy w Brudzewie)

Lp. Sołectwo Sołtys Rada Sołecka
1. Bogdałów Ewa Wielogórka 1. Ewa Wielogórka – Przewodnicząca
2. Krystyna Cegielska
3. Zbigniew Dopierała
4. Lucja Moksi
2. Bratuszyn Piotr Jaskuła 1. Piotr Jaskuła – Przewodniczący
2. Agnieszka Jaskuła
3. Aleksandra Marciniak
4. Zofia Sosińska
3. Brudzew Piotr Karwacki 1. Piotr Karwacki – Przewodniczący
2. Andrzej Ciemniewski
3. Józef Cieślak
4. Kazimiera Karwacka
5. Zbigniew Synenko
4. Brudzyń Henryk Świętochowski 1. Henryk Świętochowski – Przewodniczący
2. Marianna Kurcoba
3. Elżbieta Urzędowska
5. Cichów Jerzy Sobieszczański 1. Jerzy Sobieszczański –Przewodniczący
2. Józef Kowalski
3. Jarosław Koral
4. Mariusz Mintus
5. Iwona Darabasz
6. Chrząblice Piotr Ptasiński 1. Piotr Ptasiński – Przewodniczący
2. Wojciech Gmach
3. Małgorzata Malesza
4. Anna Rosiak
5. Grzegorz Rosiak
7. Dąbrowa Andrzej Warach 1. Andrzej Warach – Przewodniczący
2. Arkadiusz Andrzejewski
3. Irena _ziamała_a
4. Dariusz Polipowski
8. Galew Jerzy Sawikowski 1. Jerzy Sawikowski- Przewodniczący
2. Elżbieta Karbowa
3. Piotr Kaczmarek
4. Dariusz Kiciński
5. Mariusz Szafoni
9. Głowy Piotr Pusty 1. Piotr Pusty- Przewodniczący
2. Anna Ciesielska
3. Lech Tokarski
10. Izabelin Renata Zabłocka 1. Renata Zabłocka – Przewodniczący
2. Jarosław Banasiak
3. Józef Świerblewski
4. Ryszard Wolniewicz
11. Janiszew Zdzisław Kaźmierczak 1. Zdzisław Kaźmierczak – Przewodniczący
2. Edward Oblizajek
3. Marek Włodarczyk
12. Janów Alina Ciesielska 1. Alina Ciesielska – Przewodnicząca
2. Stanisław Fic
3. Edward _Ziama
4. Andrzej Piłka
13. Kolnica Krzysztof Kubanek 1. Krzysztof Kubanek- Przewodniczący
2. Tomasz Cichoń
3. Sabina Dębińska
4. Krzysztof Marciniak
14. Kozubów Pan Jan Gapsa 1. Jan Gapsa – Przewodniczący
2. Anna Gapsa
3. Jan Kuna
4. Antoni Kwiatkowski
5. Tomasz Pietrzak
15. Koźmin Mituta Henryk 1. Henryk Mituta – Przewodniczący
2. Tomasz Kiciński
3. Janina Pisarska
4. Krzysztofa Rumiejowska
16. Krwony Rafał Dziamara 1. Rafał _ziamała- Przewodniczący
2. Ryszard Nita
2. Sabina Oblizajek
3. Radosław Szafoni
4. Piotr Wotalski
17. Kuźnica Janiszewska Bożena Szałek 1. Bożena Szałek – Przewodnicząca
2. Krzysztof Kurzawa
3. Dorota Mruk
4. Agata Opas
5. Ryszard Tylki
18. Kwiatków Bogumił Łaszkiewicz 1. Bogumił Łaszkiewicz – Przewodniczący
2. Ignacy Gręda
3. Jolanta Jaskuła
4. Mirosław Jaskuła
5. Łukasz Szymkowski
19. Marulew Leszek Sylwestrzak 1. Leszek Sylwestrzak – Przewodniczący
2. Jolanta _ziamała- Kubanek
3. Radosław Ratajczyk
4. Michał Rosiak
5. Katarzyna Szklanko- Pawlic
20. Olimpia Artur Witaszek 1. Artur Witaszek- Przewodniczący
2. Jarosław Kaźmierczak
3. Elżbieta Paruszewska
4. Urszula Suleja
5. Józef Wdzięczny
21. Podłużyce Jerzy Kowalski 1. Jerzy Kowalski- Przewodniczący
2. Feliks Bielawski
3. Krzysztof Ryjo
4. Jan Stusek
22. Tarnowa Eugeniusz Ostrowski 1. Eugeniusz Ostrowski – Przewodniczący
2. Monika Ruda
3. Katarzyna Trzuskolas
4. Paweł Jacaszek
5. Zbigniew Szczepuła
23. Wincentów Józef Budynek 1. Józef Budynek – Przewodniczący
2. Sławomir Kaczmarek
3. Janusz Pacholczyk
4. Jerzy Zagozda