POWIAT KONIŃSKI. Starosta z Platformy Obywatelskiej

Plakat

Małgorzata Waszak, nowy starosta koniński, jest wiceprzewodniczącą Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej RP w Koninie. Z ramienia tej partii startowała w ubiegłorocznych wyborach do Rady Miasta Konina. W przypadku korzystnego wyniku PO, miała być wiceprezydentem. Zrezygnowała z mandatu radnej miejskiej, wybierając stanowisko wicestarosty konińskiego. Powiat koniński jest drugim w regionie – po tureckim – gdzie starostą został prominentny działacz PO.

Tak o niej mówił w grudniu 2010 roku starosta koniński Stanisław Bielik, przedstawiając Radzie Powiatu Konińskiego jej kandydaturę na funkcję wicestarosty (tekst za dosłownym protokołem z sesji): ,,Poinformował, że pani Małgorzata Waszak jest absolwentką Politechniki Warszawskiej – Wydział Geodezji i Kartografii oraz Politechniki Poznańskiej – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Obecnie jest w trakcie podyplomowych studiów prawno-samorządowych na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pani Małgorzata Waszak od roku 1991 jest związana zawodowo z administracją. W latach 90-tych była to administracja państwowa – pełniła funkcję inspektora w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie i jednocześnie Kierownika Filii w Koninie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Od powstania powiatów pani Waszak pracuje w administracji samorządowej pełniąc funkcję kierowniczą: Zastępczy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Koninie. Przez 8 lat kierowała zespołem uzgadniania dokumentacji projektowej. Pani Waszak posiada również doświadczenie oświatowe zdobyte w Centrum Kształcenia Ustawicznego jako nauczyciel. W minionej kadencji pełniła funkcję Wicestarosty Konińskiego. Bezpośrednio nadzorowała zadania z zakresu architektury i budownictwa, ochrony środowiska, geodezji, kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami, oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej. Pani Małgorzata Waszak reprezentuje również powiat w Konińskiej Organizacji Turystycznej „Marina”, pełniąc funkcję prezesa tej organizacji. Stara się być blisko ludzi. Wspiera działania na rzecz rozwoju i aktywizacji mieszkańców powiatu. Dzięki swojemu zaangażowaniu znacząco rozszerzyła współpracę powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi samorządami. Stara się odpowiadać na potrzeby obywateli oraz korzystać z ich przedsiębiorczości i pomysłowości. Jest osobą odpowiedzialną, uczciwą, umiejącą pracować w zespole. Wiedza z różnych dziedzin warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny powierzonych jej zadań”

Z kolei tak pisała o sobie Małgorzata Waszak na stronie internetowej przed wyborami: ,,Działalność publiczną rozpoczęłam osiem lat temu kandydując z sukcesem wborach samorządowych do Rady Miasta Konina. Reprezentując w Radzie konstruktywną opozycję, aktywnie uczestniczyłam w jej pracach związanych z budżetem oraz infrastrukturą miejską. Wcześniej zawodowo związana byłam z administracją państwową samorządową.

Od czterech lat pełnię funkcję wicestarosty konińskiego. Bezpośrednio nadzoruję zadania z zakresu architektury i budownictwa, ochrony środowiska, geodezji, kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami, oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej. Staram się być blisko ludzi. Dzięki mojej pracy mam okazję obserwować i uczestniczyć w niewielkich, ale nierzadko niezwykłych i odważnych inicjatywach podejmowanych przez mieszkańców naszego regionu. Wspieram ich działania na rzecz rozwoju i aktywizacji mieszkańców miasta i powiatu. Dzięki mojemu zaangażowaniu Powiat Koniński znacząco rozszerzył swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi. Staramy się odpowiadać na potrzeby obywateli oraz korzystać z ich przedsiębiorczości i pomysłowości.

Sukces zawodowy mogłam osiągnąć dzięki mojemu wykształceniu. Jestem absolwentką Politechniki Warszawskiej – Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Politechniki Poznańskiej – Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Skończyłam również Studia Podyplomowe w zakresie Wyceny Nieruchomości. Obecnie jestem w trakcie podyplomowych Studiów Prawno-Samorządowych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Turystyka i promocja regionu to, obok spraw związanych z infrastrukturą i rozwojem miasta, mój główny obszar zainteresowania ostatnich lat. Jestem wsółzałożycielką i prezeską Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, której największym sukcesem roku 2010 było utworzenie pierwszego w naszym subregionie Centrum Informacji Turystycznej. Jesteśmy otwarci na gości i przygotowani do zaprezentowania walorów turystycznych naszego regionu. Jednak turystyka to nie tylko informacja dla przyjezdnych i nowe produkty turystyczne, to przede wszystkim wielka szansa dla Konina. Możliwość rozwoju, zwiększenia inwestycji i stworzenia nowych miejsc pracy dla obecnych i nowych mieszkańców naszego miasta. Ja już zdecydowałam i stawiam na rozwój i turystykę!

Jestem zapaloną podróżniczką i uwielbiam ruch, ale jednocześnie cenię spokój i ciepło domowego ogniska. Z trójką moich dzieci dzielę pasje podróżnicze i fascynacje kinem.

Jestem kobietą, działaczką społeczną i człowiekiem sukcesu. Każdego dnia pracuję na zaufanie wielu ludzi oraz na zadowolenie grona obywateli powierzających mi swoje sprawy i problemy. Na co dzień podejmuję szereg wyzwań i ważnych – również dla Państwa decyzji – z dala od polityki.”

(jako ilustracja plakat wyborczy Małgorzaty Waszak)