PWSZ KONIN. Filologia pozytywnie oceniona

Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia na kierunku filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie i udzieliła akredytacji do roku akademickiego 2016/2017. Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku filologia (filologia angielska, filologia niemiecka) studiów pierwszego stopnia. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.

W uczelni dokonano zmian w systemie kształcenia, które w istotny sposób umożliwiły podniesienie jakości kształcenia na ocenianym kierunku m.in.: wprowadzono kształcenie dwuprzedmiotowe dla specjalności nauczycielskiej (filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską, filologia angielska z technologią informacyjną, filologia angielska z językiem niemieckim, filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską), dostosowano plany i programy nauczania do obowiązujących przepisów, a ponadto znacząco zwiększyła się aktywność naukowa nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego specjalności filologia germańska.

Państwowa Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowym celem Komisji jest wspomaganie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w budowaniu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA