WIERSZ NA NIEDZIELĘ (WYBORCZĄ). Janusz Szpotański – Towarzysz Szmaciak (fragment)

Szmaciak chce władzy nie dla śmichu,
lecz dla bogactwa, dla przepychu,
chce mieć tytuły, forsę, włości
i w nosie przyszłość ma ludzkości!
Więc czeka na stosowny moment,
by stuknąć mędrca w główkę łomem
i miast utopii bezklasowej
zbudować nam feudalizm nowy.