POZNAŃ, KONIN. MZGOK – Dbaj o środowisko, segreguj odpady

MZGOK

700 wystawców z 19 krajów bierze udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO. Wśród nich samodzielne stoisko ma firma Elstar-Bio Górny ze Starego Miasta. Na targach jest także pośrednio Miejski Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Wystawia się bowiem m.in. Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta. I tu elementem scenografii jest logo MZGOK w Koninie, zachęcając: ,,Dbaj o środowisko, segreguj odpady”.

Na konferencji prasowej wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski poruszył m.in. temat oferty dla przeciętnego Jana Kowalskiego w zakresie instalacji kolektorów słonecznych i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Można tu liczyć na dofinansowanie w wysokości 45 proc. kosztów takiej inwestycji. Z kolei prezes Zarządu BOŚ Banku Mariusz Klimczak przedstawił najnowsze badania przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie BOŚ Banku – „Korzystanie z rozwiązań ekologicznych przez Polaków”. Wynika z nich, że już 66 proc. z nas korzysta z energooszczędnych żarówek, a 45 proc. kupuje wysokiej klasy sprzęt AGD klasy A+. Zdecydowana większość Polaków – aż 61 proc. – regularnie segreguje śmieci. Badanie zrealizowane zostało techniką bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych w ramach cyklicznego projektu Omnimas na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Wynika z niego, że w trosce o środowisko 48 proc. Polaków inwestuje w nowoczesne, szczelne okna, a ekotorby i biodegragowalne reklamówki stosuje 41 proc. badanych. Natomiast co dziesiąta osoba kupuje żywność ekologiczną. Coraz częściej zwracamy uwagę także na selekcję odpadów. Przynajmniej na poziomie deklaratywnym, osoby, które segregują śmieci, przeważają nad tymi, które tego nie robią. Jednak wraz ze wzrostem liczby ludności miejscowości maleje odsetek osób, które dzielą odpady. O ile na wsi wynosi on 65 proc., to wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. dba o to 55 proc. respondentów. Prawie co dziesiąty Polak bierze udział w sprzątaniu świata (12 proc.) lub dniu bez samochodu (8 proc.). Najchętniej w różnego rodzaju akcjach ekologicznych uczestniczą osoby w wieku 15-19 lat (55 proc.).

Firma Elstar-BIO Górny Sp. z o. o. ze Starego Miasta od roku 1998r. specjalizuje się w projektowaniu i realizacji „pod klucz” komunalnych oczyszczalni ścieków w oparciu o technologię SBR. Prezes Zarządu Ryszard Górny powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej: Tegoroczny rok jest pomyślny dla firmy. Do użytku oddaliśmy kolejne oczyszczalnie ścieków. W Targach POLEKO bierzemy udział od wielu lat. To potwierdzenie dobrej kondycji firmy, utrzymanie prestiżu i okazja do wielu spotkań.