KRAMSK. Patronami Olimpijczycy Polscy

IS_021

W Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku wiedzę zdobywa 239 uczniów, licząc z ,,zerówkami”. Jak powiedział dyrektor Janusz Grzesiak, w roku ubiegłym szkoła doczekała się dwóch laureatów w wojewódzkich konkursach kuratoryjnych. To spory sukces. Patrycja Staszak została laureatką Konkursu Humanistycznego, a Dominik Dąbrowski Konkursu Matematyczno–Przyrodniczego. Uczniowie znaleźli się wśród 93 laureatów z Wielkopolski i wśród 7 ze szkół podstawowych w powiecie konińskim. Z sukcesów sportowych można wymienić IX miejsce drużyny dziewcząt w finale wojewódzkim tenisa stołowego. Jedną z najważniejszych uroczystości jest Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu. W ubiegłorocznym wzięli udział piłkarze Warty Poznań: Piotr Reiss i Tomasz Magdziarz. Szkoła nawiązała także współpracę zagraniczną – ze szkołą w miejscowości Kirchheim, w Niemczech.

O działalności samorządu uczniowskiego opowiedzieli: jego przewodnicząca Weronika Wróbel wraz ze swoimi zastępcami – Michaliną Wujko i Adamem Kubickim. W ubiegłym roku szkolnym samorząd zorganizował dyskoteki z okazji Dnia Chłopca (połączony z przygotowaniem i sprzedażą kartek dla chłopców) oraz Andrzejek. Podczas choinki szkolnej odbyła się loteria. SU zdobył na nią fanty, a za zebrane pieniądze kupiono drukarkę. Obchodzono Dzień Czekolady, Dzień Tańca i Dzień Ziemi (elementem tego ostatniego był konkurs na najciekawszy strój ekologiczny). Uczniowie także w sposób praktyczny pomogli środowisku, sadząc drzewka na terenie pokopalnianym Drzewce i zbierając zużyte baterie, oraz czworonogom, zbierając pieniądze i karmę na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie. Poza tym pamiętali o innych. Wzięli bowiem udział w akcji ,,Góra Grosza” oraz zbierali nakrętki dla niepełnosprawnych dzieci.

W szkole działają koła zainteresowań: biblioteczne, przyrodnicze, matematyczne, języka angielskiego, SKS, informatyczne, chór. Samorząd dokumentuje ważne wydarzenia szkolne, prowadząc interesującą kronikę. Informacje z życia szkoły można też znaleźć w gazetce szkolnej ,,Gagatek”.

———————————————

dyrektor szkoły Janusz Grzesiak

wicedyrektor szkoły Beata Skowrońska

###############

Nauczyciele

Adamczyk Stanisława Świetlica Tatiana Tylkowska Sekretariat
Balcerczak Małgorzata Nauczanie zintegrowane Piguła Grażyna Nauczanie zintegrowane
Skowrońska

Beata

Pedagog Gościńska Halina Nauczanie zintegrowane
Grzesiak Janusz Muzyka Żaneta Rusin Język angielski
Jankowska Joanna Nauczanie zintegrowane Rusin Jadwiga Wychowanie fizyczne
Kłudkowska Elwira Język polski, historia Rusin Jolanta Nauczanie zintegrowane
Kosmowska Rita Matematyka, Informatyka,

Technika

Sułkowska Emilia Język polski,historia
Kozłowska Jadwiga Wychowanie przedszkolne Tomczak Elżbieta Religia
Łukaszewicz Maria Matematyka Woźnicka Elżbieta Bibliotekarz
Matczak Małgorzata Nauczanie zintegrowane Justyna Borecka Wychowanie przedszkolne
Oks Justyna Przyroda Łysiak Monika Pedagog

——————————————————–

HISTORIA SZKOŁY

(źródło: www.spkramsk.szkolnastrona.pl)

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Kramsku pochodzą z 1608 r. Była to szkoła przykościelna. Jej budynek był w stanie dobrym – jak wynika z zapisków pokontrolnych w księgach parafialnych. Nauczycielem był Maciej z Niestronna, który otrzymywał 5 florenów rocznie i inne świadczenia. Rektor szkoły opłacał kantora, którym był Walenty z Kutna.

Kolejne wzmianki o szkole pochodzą z r. 1802 – wówczas obowiązki nauczyciela w szkółce parafialnej pełnił ks. Antoni Matuszewski. Miejscowe akta z r. 1812 wspominają o istnieniu szkoły, ale brak w nich bliższych informacji.

Według przekazów ustnych (spisanych po II wojnie światowej przez kierownika szkoły, p. Dyhdalewicza), ok. 1909 r., lub nieco wcześniej, przeniesiono ze Świętego (gm. Kramsk) stodołę drewnianą, krytą słomą i pobudowano budynek na gruncie szkolnym, który służył jako mieszkanie dla nauczyciela i jako szkoła. Budynek był drewniany, kryty słomą.

Za czasów zaboru rosyjskiego, wg informacji od miejscowej ludności oraz nauczycieli: Józefa Tomaszewskiego i Tadeusza Sypniewskiego, były w Kramsku dwie szkoły: jedna urzędowa z rosyjskim językiem nauczania, a druga prywatna, polska, którą prowadził na własną rękę pan Józef Rusin.

W r. 1918 władze szkolne przysyłają młodego nauczyciela, Tadeusza Sypniewskiego i mianują go kierownikiem dwuklasowej szkoły w Kramsku..

W r. 1921 – przybywa kolejnych dwóch nauczycieli: Andrzej Chłap i Tadeusz Dyhdalewicz. Szkoła zostaje podniesiona do poziomu 4 -klasówki. W tym czasie do szkoły uczęszcza ok. 280-320 uczniów. Sale szkolne mieściły się: 1 – w starej szkole, 2 – w budynku Bolesława Rusina, 3 – w budynku Kuczmańskiego, 4 -w budynku Chęclewskiego.

W r. 1922 -organizacja szkoły zostaje podniesiona do 5 -klasowej. W r. szk. 1923/1924 szkoła zostaje powiększona, a jej organizacja podniesiona do 6 -klasowej (nadal nie ma własnych pomieszczeń, nauka odbywa się po domach prywatnych).

W tym roku rozpoczyna się działalność pierwszej na tym terenie biblioteki, która liczy 20 książek.

W r. szk. 1924/1925 nowy kierownik, Dyhdalewicz organizuje kancelarię szkolną i zaczyna gromadzić wszelkie akta. W tym czasie naukę pobiera ok. 360-380 uczniów. Szkoła uzyskuje status 7 -klasowej.

Do roku 1939 w Kramsku uczy się rocznie 300- 360- 400 dzieci.

Lata okupacji niemieckiej to czas poniżenia i pogardy dla Polski, Polaków i nauki w języku polskim. W Kramsku istnieje tylko szkoła niemiecka.

Po wojnie, przedwojenni nauczyciele organizują kursy szkolne. Życie zaczyna stopniowo wracać do normy. Szkoła nie posiada własnego budynku. Nauka odbywa się w prywatnych mieszkaniach. Nie ma też już przedwojennego budynku szkolnego, krytego słomą, gdyż ten, jako szpecący, Niemcy polecili rozebrać. Szkoła jednak działa i jest szkołą siedmioklasową.

Ogromne zmiany przynosi rok 1956. Sytuacja dojrzała i zapadła decyzja o budowie szkoły. W lutym zaczęto gromadzić materiały budowlane. Kto tylko mógł pomagał przy budowie (i tak już zostało do dzisiaj). Największym osiągnięciem budowniczych z tamtych czasów jest fakt, że szkoła powstała w sześć miesięcy. Już pierwszego września 1956 r. dzieci rozpoczęły naukę w nowej szkole. Powstał piękny budynek z przestronnymi klasami, świetlicą, salą gimnastyczną, prysznicami.

W późniejszym czasie zorganizowano pion kuchenny. Początkowo przygotowywano tam kawę i mleko, później kanapki. W latach osiemdziesiątych zaczęto przygotowywać obiady dla uczniów i pracowników. Aktualnie z posiłków korzysta prawie 170 osób, zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak i sąsiadującego z nią gimnazjum oraz zespołu licealnego.

Dyrektorami szkoły od 1956 roku kolejno byli: Pan Dederko, Julian Strzelczuk, Kazimierz Wróbel, Wanda Janiak, a od roku 1992 do 2005 był Stanisław Jaworski, obecnie jest Janusz Grzesiak.

W ostatnich latach dokonano w szkole wielu prac remontowych i modernizacyjnych:

  • wymieniono instalacje centralnego ogrzewania
    (modernizacja z ogrzewania węglowego na olejowe)
  • wymieniono w całym budynku stolarkę okienną
  • wymieniono wszystkie drzwi wejściowe oraz część drzwi wewnętrznych
  • wyremontowano budynek gospodarczy
  • wybudowano plac zabaw dla dzieci młodszych
  • zagospodarowano plac przed szkołą
  • wyposażono szkołę w pracownie komputerową na 10 stanowisk

Szkoła podstawowa od roku 1999 jest szkołą sześcioklasową. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym.