MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Krzymów

MZGOK

W roku 2011 w gminie Krzymów zebrano 51 ton szkła. W przypadku innych opadów segregowanych udało się odzyskać także m.in. 12 ton tworzyw sztucznych oraz 4,5 tony makulatury. W gminie Krzymów znajduje się najwyżej położone miejsce w powiecie konińskim – Złota Góra. Ma trochę ponad 191 metrów nad poziomem morza. Szlaki turystyczne zachęcają do wędrówek. Ale trzeba pamiętać o tym, że lasy nie są składowiskiem odpadów. I pozostawianie w nich śmieci jest naruszeniem prawa.

I .Gospodarka wodno-ściekowa

 • Zwodociagowanie gminy wynosi 92,6 proc.;
 • Na terenie gminy funkcjonują 3 stacje uzdatniania wody, w miejscowościach: Ignacew, Krzymów i Brzeźno;
 • Potrzebną infrastrukturę tworzy 1589 zbiorników bezodpływowych, 7 przydomowych oczyszczalni ścieków, 8 budynków jest podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej;
 • Poza tym jest jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, w miejscowości Brzezińskie Holendry, o średniej przepustowości 600 metrów sześciennych na dobę, ze stacja zlewczą ścieków dowożonych;
 • Do tej pory wybudowano 5,47 km sieci kanalizacji sanitarnej; z tego 4,86 km w 2011 roku. Do końca roku 2013 sieć ma mieć ogółem 32 km.

II. Gospodarka odpadami komunalnymi

 • W gminie Krzymów nie ma składowiska odpadów komunalnych;
 • 100 procent mieszkańców jest objętych systemem zbiórki odpadów komunalnych;
 • Zbiórka odpadów posegregowanych odbywa się do pojemników typu dzwon (30 kompletów pojemników rozstawionych w 19 miejscowościach na terenie gminy);
 • W placówkach szkolnych oraz instytucjach publicznych zorganizowano zbiórkę baterii do oznaczonych pojemników;
 • Zbiórkę odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z gospodarstw domowych na terenie gminy w 2011 roku prowadziły następujące firmy: Z.O.T. „BAKUN” Andrzej Bakun z miejscowości Roztoka, PGKiM z Konina, Eko-Skórtex Gizałki ze Słupcy, Zakład Pozyskiwania Surowców Wtórnych Zbigniew Zbierski z miejscowości Helenów I;
 • Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych prowadzona jest 2 razy do roku przez firmę ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki z Nowego Tomyśla. W 2011 roku zebrano około 6 ton „elektrośmieci”;
 • W 2011roku z terenu gminy Krzymów zebrano: 590,334 ton zmieszanych odpadów komunalnych; 4,5 tony odpadów segregowanych w postaci makulatury; 12 ton odpadów segregowanych w postaci tworzyw sztucznych, 51 ton szkła; 17,36 ton odpadów opakowaniowych z papieru i tektury; 2 tony odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych; 0,48 tony aluminium; 2,25 tony żelaza i stali; 80 ton betonu i gruzu betonowego;0,13 tony odpadów segregowanych ulegających biodegradacji.
  III. Ochrona przyrody:
 • część północna gminy (powyżej drogi krajowej nr 92) w kierunku Warty objęta jest programem NATURA 2000, część południową (poniżej drogi krajowej nr 92) zajmuje Złotogórski Obszar Krajobrazu Chronionego;.
 • W gminie jest Rezerwat Przyrody „Złota Góra” z najwyższym punktem na terenie gminy – Złotą Górą, położoną na wysokości 191,05m n.p.m.
 • Przez teren gminy Krzymów przepływa rzeka Warta.

———-

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie