STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA. W Skulsku przebadano dwutysięcznego pacjenta

4

29 lipca Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka uczestniczyło w Targach Organizacji Pozarządowych w Skulsku, przeprowadzając kolejną akcję profilaktyczno-zdrowotną, pod hasłem: ,,Wczesne wykrycie i leczenie pomaga pokonać czerniaka”. Badania znamion na skórze przy użyciu wideodermatoskopu komputerowego przeprowadził lekarz z Wojewódzkiego Centrum Onkologii z Poznania. Przebadano łącznie 73 osoby: u 15 proc. z nich zdiagnozowano 11 podejrzanych zmian barwnikowych, w 7 przypadkach zalecono usunięcie chirurgiczne, w 4 – obserwację. Należy podkreślić, że na Targach w Skulsku został przebadany w ramach akcji Stowarzyszenia dwutysięczny pacjent.

Zainteresowani byli informowani na temat czerniaka i najnowszych metodach leczenia, m.in. szczepionce prof. Andrzeja Mackiewicza. Czerniak to jeden z groźniejszych nowotworów skóry. Co roku przybywa ok. 2 tysięcy nowych chorych. Według danych medycznych większość z nich nie dożywa 2 lat, bo zgłosili się zbyt późno, a tradycyjne metody leczenia nowotworów nie radzą sobie z czerniakiem. Dlatego warto przeczytać materiały informacyjne, które Stowarzyszenie rozdawało, m.in. „Europejski kodeks walki z rakiem” oraz komiksy dla dzieci i młodzieży „Kodeks zdrowego życia”, zachęcające do zdrowego stylu życia.

Satysfakcję daje to, że czas i wysiłek włożone przez osoby zaangażowane w udział w Targach: wolontariuszy – członków Stowarzyszenia i uczennice Liceum nr 3 oraz Gospodarzy i Organizatorów nie poszły na marne.

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka ma własną stronę internetową: www.stowczerniak.pl

tekst i zdjęcia – Janina Rudnicka-Lewandowska