KONIN. Pamięci ludzi Solidarności i Wolności

IS_220

,,Pamięci tych, którzy w 1980 r. zakładali w Konińskiem NSZZ ,,Solidarność”, w stanie wojennym działali w podziemiu i organizacjach niezależnych, w roku 1989 tworzyli odrodzony Związek. Niech żyje Polska!” – taki napis widnieje na tablicy umieszczonej na głazie narzutowym, którą odsłonięto przy rondzie ,,Solidarności”. Na uroczystości przywołano słowa z ,,Przesłania Pana Cogito” Zbigniewa Herberta. Padły też słowa modlitwy: ,,Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie”.