KRAMSK. Opłaty za śmieci – rodziny wielodzietne nie są pokrzywdzone

Rada Gminy w Kramsku uchwaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są one zróżnicowane w zależności od ilości osób w gospodarstwie. Jeżeli śmieci będą segregowane, jednoosobowe gospodarstwo domowe zapłaci miesięcznie 15 zł, 2-osobowe – 20 zł, 3- i 4-osobowe – 25 zł, 5-osobowe i liczniejsze – 33 zł. Przy zbiórce nieselektywnej opłaty są o 100 procent wyższe.