KONIN. Ojcowie przekazują ,,List otwarty do posłów”

List dla Posła Andrzeja Dery

Mieszkaniec Konina Marcin Nowak, przedstawiciel Ruchu Ojcowskiego ,,Dzielny Tata”, przekazał posłowi Andrzejowi Derze (Solidarna Polska) ,,List otwarty do posłów”. ,,Dziś ojcowie zostali sprowadzeni do roli bankomatu – sami nazywają się już tatomatami. Alimenty na jedno dziecko ustalane są nawet w wysokości 16 tysięcy złotych na miesiąc. Sądy na podstawie fałszywych dowodów izolują ojca od dzieci. Powstał cały aparat izolacji. Sądy, prokuratura, policja, kuratorzy, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, prawnicy – wszyscy Ci ludzie zarabiają na krzywdzie ludzkiej. Ale ta krzywda budowana jest na bezprawiu – czytamy w piśmie. Przedstawiciele Ruchu Ojcowskiego planują dostarczyć list osobiście do jak największej grupy posłów, nagłaśniając w ten sposób problem i wnioskując o wprowadzenie zmian w prawie, które zastopują dyskryminację ojców. ,,W Polsce w imię prawa odbiera się ojcom dzieci, a w zamian nakazuje się płacić haracz za wychowywanie ich przez matki”. Zdaniem Ruchu Ojcowskiego ,,Dzielny Tata” skutecznym rozwiązaniem jest wprowadzenie obligatoryjnej opieki naprzemiennej, polegającej na tym, że dzieci będą na przykład 2 tygodnie z ojcem, a kolejne 2 tygodnie z matką..

W innych punkcie czytamy: ,,Obecny system eskaluje konflikt między rodzicami, gdyż daje nagrodę za wyjście ze związku w postaci alimentów. Sprawia to, że matki dla tych pieniędzy izolują dzieci od ojców, bo uzyskują w ten sposób stałe źródło dochodów na 20 lat, a dożywotnio alimenty na siebie. Dlatego spory o dzieci w sądach ciągną się latami. W tej walce używa się kłamstw, podstępów, fałszywych oskarżeń ze szkodą dla wszystkich stron, łącznie z państwem”. I dalej: ,,Dziś być może nie uratujemy już tych, co zostali zniszczeni, ale na przyszłość musimy zapobiec bezsensownym rozwodom dla zysku – kosztem cudzego nieszczęścia. Opieka naprzemienna spowoduje, że nie będzie nagrody, ludzie nie będą się rozstawali, a jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to dzieci z takiego nieszczęśliwego związku nie stracą rodziców.

Obywatelski projekt zmian ustaw w celu równego traktowania rodziców