SOMPOLNO. Strażacki opłatek

Z inicjatywy burmistrza Andrzeja Kossowskiego w roku ubiegłym po raz pierwszy zorganizowano strażacki opłatek, na którym zebrali się druhowie i druhny z całej gminy. W tym roku taką uroczystość zorganizowano 21 grudnia w sali OSP w Sompolnie. O duchowy wymiar spotkania zadbał proboszcz sompoleńskiej parafii, ks. kanonik Mirosław Lament. Zebrani przy łamaniu się opłatkiem składali sobie życzenia. Była też kolacja wigilijna, na którą przygotowano postne potrawy.

Organizatorami spotkania byli: burmistrz Sompolna Andrzej Kossowski; Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP, z prezesem Romanem Bednarkiem, oraz jednostka OSP w Sompolnie, z prezesem Bartoszem Bartosikiem.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA