KONIN. Ruch Kukiza zaprasza na rozmowę o posłach odpowiedzialnych przed wyborcami

JOW 1

7 lipca Ruch JOW promowany przez Pawła Kukiza oficjalnie otworzył w Koninie Biuro Informacyjne JOW. Mieści się ono przy ul. 3 Maja 27 (II piętro). We wtorki i czwartki, w godz. 16.00 – 18.00, członkowie Komitetu Referendalnego zapraszają na rozmowę o jednomandatowych okręgach wyborczych i innych koniecznych rozwiązaniach, które doprowadzą do pozytywnych zmian w Polsce.

Telefon kontaktowy: 725-667-804

W broszurze wydanej przez Fundację Jednomandatowe Okręgi Wyborcze im. Prof. Jerzego Przystawy czytamy: ,,Chcemy posłów odpowiedzialnych przed wyborcami! Nie występujemy przeciwko partiom jako takim. Zauważamy jednak, że w proporcjonalnym systemie wyborczym są one grupami interesu, scentralizowanymi i oderwanymi od potrzeb obywateli. W systemie JOW partie mają szansę stać się organizacjami demokratycznymi, obywatelskimi, służącymi społeczeństwu. Postulowana przez nas zmiana systemu wyborczego stanowi warunek konieczny do tego, aby udział wyborców w debacie nad sprawami najważniejszymi i ich wpływ na rozstrzyganie tych kwestii stał się realny”.

Członkowie Konińskiego Komitetu Referendalnego w sprawie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych przed Biurem Informacyjnym JOW, przy ul. 3 Maja 27 w Koninie