KAWĘCZYN. Dożynki Gminno-Parafialne. Z chlebem, wieńcami i przyśpiewkami

16 sierpnia liczna grupa mieszkańców i gości wzięła udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Kawęczynie. Zapraszali na nie: wójt gminy Jan Nowak; przewodniczący Rady Gminy Piotr Gebler; ks. Antoni Janicki, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach; starościna dożynek Małgorzata Skurczak-Szymańska; starosta dożynek Sławomir Maciejewski. Polową mszę świętą dziękczynną odprawił ks. Antoni Janicki, w asyście księży z okolicznych parafii.

Po mszy świętej wójt Jan Nowak w wystąpieniu okolicznościowym podziękował rolnikom za trud i ciężką pracę. Wyraził nadzieję, że w związku z suszą rolnicy otrzymają oczekiwaną pomoc.

Starostowie dożynek: Małgorzata Skurczak-Szymańska i Sławomir Maciejewski przekazali chleb upieczony z tegorocznej mąki oraz kosz z owocami przedstawicielom władz samorządowych. Darami tymi zostali poczęstowani zgromadzeni na uroczystości.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wzięło udział 21 prac z poszczególnych sołectw. To dotychczasowy rekord. I miejsce zajęły Siedliska, II równorzędne – Stanisława i Marianów, III równorzędne – Marianów Kolonia i Tokary.

W ramach Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej zorganizowano konkurs kulinarny. I miejsce zajął Marianów Kolonia, II – Będziechów, III – Wojciechów.

Po raz pierwszy zorganizowano konkurs przyśpiewek dożynkowych. I równorzędne miejsca zajęły Milejów i Kawęczyn, II – Marianów Kolonia i Ciemień.

Dożynkom towarzyszyła m.in. wystawa starych sprzętów. W części artystycznej wystąpiła kapela ludowa ,,Liskowianie” oraz laureatki XII Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej ,,Śpiewaj razem z nami”.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA