STARE MIASTO. Nowy samochód pożarniczy dzięki dofinansowaniu unijnemu

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście została wyposażona w nowy samochód strażacki oraz zestaw narzędzi hydraulicznych. Wszystko to za sprawą pozyskania jednego z ostatnich dostępnych dofinansowań w ramach WRPO na lata 2007-2013. Gmina składając wniosek o dofinansowanie miała na celu doposażenie lokalnych jednostek OSP, a zwłaszcza jednostki ze Starego Miasta, która funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Zakup tak zaawansowanego samochodu i sprzętu przekracza możliwości budżetowe wielu gmin, dlatego otrzymanie dofinansowania było w tym przypadku warunkiem decydującym. Samorządowi udało się pozyskać na ten cel ponad 574 tys. zł z funduszy unijnych, a wartość całego projektu wyniosła 732 tys. zł. Brakującą kwotę pokrył budżet. Samochód został przekazany do użytkowania jednostce OSP w Starym Mieście. Mamy nadzieję, że pojazd dobrze przysłuży się strażakom do ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców.

Członkowie OSP w Starym Mieście, którzy dokonywali odbioru samochodu od dostawcy nie kryli zadowolenia i satysfakcji. Jak sami podkreślali, jest to samochód w pełni przystosowany do dzisiejszych standardów, posiada m.in. napęd 4×4, zbiornik na 3500 l, wyciągarkę, kamery i czujniki cofania oraz wiele innych przydatnych funkcji ułatwiających prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Pojazd jest również wyposażony w zestaw narzędzi hydraulicznych niezastąpionych przy wypadkach samochodowych. Można stwierdzić, że nowy nabytek jest w pełnej gotowości bojowej.

Systematyczne doposażanie jednostek OSP z terenu gminy jest konieczne. Jednostki uczestniczą nie tylko w akcjach gaśniczych i powodziowych, ale również w licznych zdarzeniach drogowych z uwagi na bliskość autostrady czy dróg krajowych.

(Urząd Gminy w Starym Mieście)