SKULSK. Motorowodne Mistrzostwa Polski

22 sierpnia w Skulsku rozpoczęły się Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostwa Polski. Ich współorganizatorem jest gmina Skulsk, z wójtem Andrzejem Operaczem. Zawody obserwuje zawsze liczna grupa widzów, nie tylko z gminy Skulsk. W pierwszym dniu byli wśród nich m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Ślesinie Stanisław Chrzanowski i koniński przedsiębiorca Robert POPKOWSKI.Jestem pozytywnie zaskoczony, że zawody o takiej randze są organizowane w Skulsku. To na pewno znakomita promocja gminy. Warta podkreślenia jest także wspaniała atmosfera i gościnność – powiedział Robert Popkowski.

Uczestników zawodów i gości powitał wójt gminy Skulsk Andrzej Operacz

Motorowodne Mistrzostwa Polski są rozgrywane w kilku kategoriach

Wśród startujących są też kobiety

Aby lepiej się jeździło, zagrała Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Skulsku pod batutą Jana Skuratowicza

Głównym miejscem obserwacji jest plaża w Skulsku

W pierwszym dniu zawodów wśród widzów był m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Ślesinie Stanisław Chrzanowski (drugi z prawej) i koniński przedsiębiorca Robert Popkowski (pierwszy z lewej)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA