LUDZIE. GOSPODARKA. Janusz Kaliszyk – nowy prezes Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Janusz Kaliszyk jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskany w SGPiS (obecnie SGH) na Wydziale Finansów i Statystyki. Był też stypendystą Uniwersytetów Harvard i Stanford w USA, gdzie ukończył podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1979 jako pracownik naukowy w SGPiS (obecnie SGH). W latach 1988-1991 zdobywał doświadczenie w zarządach spółek kapitałowych i osobowych prowadzących działalność m.in. w zakresie świadczenia usług konsultingowych, budownictwa, pośrednictwa handlowego w obrocie krajowym i zagranicznym. W latach 1991-1994 pracował w administracji centralnej w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (obecnie Ministerstwo Skarbu) m.in. jako doradca Ministra oraz wicedyrektor Departamentu Prywatyzacji Kapitałowej oraz w Ministerstwie Przemysłu i Handlu (obecnie Ministerstwo Gospodarki) jako doradca Ministra. W latach 1994-2002 pracował w sektorze bankowym na stanowiskach dyrektora Departamentu (Bank BPH S.A., Bank Pekao S.A., Bank BGŻ S.A.), dyrektora Banku (Bank Gdański S.A.), wiceprezesa Zarządu (MR Bank S.A., Invest-Bank S.A.). Doświadczenie zdobywał też m.in. jako wiceprezes, a następnie prezes Zarządu Giełdy Poznańskiej S.A., wiceprezes Zarządu Gdańsk Transport Company (autostrada A1), wiceprezes Zarządu Telewizji Superstacja Sp. z o.o., wiceprezes Zarządu New Media Ventures Sp. z o.o., członek Zarządu Paszport Korzyści Sp. z o.o. Od roku 2003 związany jest przede wszystkim z sektorem telekomunikacyjnym, gdzie m.in. był członkiem Zarządu Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie T-Mobile Polska S.A.), członkiem Zarządu mPunkt Polska S.A., członkiem Zarządu mTel Sp. z o.o., członkiem Zarządu IT Polpager S.A. Janusz Kaliszyk od 2003 r. jest prezesem Zarządu Embud Sp. z o.o. (w Warszawie). Obecnie jest również prezesem Zarządu Polkomtel Business Development Sp. z o.o., a także doradcą Prezesa w Polkomtel Sp. z o.o. Posiada też doświadczenie z pracy w radach nadzorczych takich spółek jak m.in.: Huta Lucchini Warszawa Sp. z o.o., FABUD S.A. (w Siemianowicach Śląskich), PEMUG S.A. (w Katowicach), Hortex Holding S.A. (w Warszawie), Invest-Kredyt S.A. (w Poznaniu), Rzemieślniczy Dom Towarowy Sp. z o.o. (w Poznaniu), Wielkopolskie Zakłady Farmaceutyczne BIOWIN S.A. (w Murowanej Goślinie), Elektrim Megadex S.A. (w Warszawie), Energia Nova SA (w Łodzi).
(oficjalna informacja ZE PAK)