KRZYMÓW. O stanie przedzawałowym samorządów

Krzymów

Wójt Krzymowa Tadeusz Jankowski to jeden z trzech wójtów w regionie konińskim, i jedyny w powiecie konińskim, który tę funkcję pełni od 1990 roku, czyli od czasu powstania samorządów gminnych. Dwóch pozostałych to Włodzimierz Fraszczyk, wójt gminy Olszówka, oraz Jan Nowak, wójt gminy Kawęczyn.

Tak długie doświadczenie samorządowe pozwala wójtowi Tadeuszowi Jankowskiemu ocenić i porównać kondycję samorządów lokalnych w różnych okresach. Co do obecnego stanu, nie szczędzi słów krytycznych. Uważa, że wiele gmin pod względem finansowym jest w stanie przedzawałowym. A to oznacza brak możliwości rozwoju. Dlatego potrzebne są takie zmiany w prawie, które dadzą gminom finansowy oddech. Wójt Tadeusz Jankowski poruszył ten problem w rozmowie z kandydatem z listy PiS do Sejmu Robertem Popkowskim.

Podkreślił, że potrzebne są takie zmiany w ustawie o finansach publicznych, które zapewnią stabilizację finansową gmin, a tym samym możliwość planowania rozwoju. Niestety, nadal jest tak, że nakłada się na samorządy nowe zadania bez zapewnienia odpowiedniej puli pieniędzy, gwarantującej prawidłową realizację tych zadań. W obecnym modelu gminy są bite po kieszeni. Dotyczy to na przykład finansowania przez samorządy dróg publicznych, które do nich nie należą, czy też zbyt niskiej subwencji oświatowej. Zdaniem wójta Krzymowa, nowy Sejm powinien doprowadzić do polepszenia warunków prawnych i finansowych gmin, tak by rzeczywiście samorządność lokalna miała możliwości rozwoju.