GOLINA (KRAŚNICA). Droga im bardzo droga

Od 2011 roku sołtys sołectwa Kraśnica Elżbieta Cieślak, wspólnie z Radą Sołecką i mieszkańcami, wnosi do władz samorządowych gminy Golina o budowę drogi gminnej w miejscowości Kraśnica Kolonia. Jak na razie, bez powodzenia. ,,Będziemy pisać aż do skutku, nawet jeżeli nie otrzymujemy odpowiedzi. Jako sołtys czuję się odpowiedzialna za to, co się dzieje w sołectwie. I będę o tę drogę walczyć” – powiedziała Elżbieta Cieślak.

Sołtys Kraśnicy Elżbieta Cieślak w rozmowie z kandydatem z listy PiS do Sejmu Robertem Popkowskim na temat funkcjonowania sołectwa Kraśnica, jego osiągnięciach i problemach.

Na następnej stronie pisma z sołectwa Kraśnica z roku 2011, 2013 i 2015.