STARE MIASTO. Rekord w Barczygłowie

2

17 października Szkoła Podstawowa w Barczygłowie przyłączyła się do bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. W akcji wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły, rodzice, strażacy, policjanci, pielęgniarka, ratownicy medyczni, ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach programu edukacyjnego ,,Ratujemy i uczymy ratować”.

Program ten jest realizowany w Szkole Podstawowej w Barczygłowie od kilku lat. Nauczyciele przeszkoleni przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy prowadzą z dziećmi zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

Akcja bicia rekordu Guinnessa, do której szkoła przystąpiła po raz pierwszy w tym roku, rozpoczęła się w wielu miejscach w kraju o godz. 12.00, i trwała pół godziny. Jej celem było propagowanie wiedzy na temat resuscytacji, promowanie postaw mogących uratować w przyszłości ludzkie życie oraz pokazanie, że w pożytecznej, prozdrowotnej zabawie może uczestniczyć liczna grupa mieszkańców lokalnej społeczności.