KAZIMIERZ BISKUPI, DOBROSOŁOWO, KOZARZEW, SOKÓŁKI. Święto Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych

KB6

W związku z Dniem Edukacji Narodowej wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski odwiedził wszystkie placówki oświatowe i wręczył Nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i innowacyjne myślenie oraz konsekwentną realizację zadań statutowych szkoły wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności i radości z wykonywanej pracy oraz dalszych sukcesów zawodowych. Otrzymali je: Barbara Borkowska – Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kazimierzu Biskupim; Piotr Tomaszewski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie; Magdalena Łuczak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosołowie; Wioletta Figaj, Barbara Antczak, Mirosław Włodarczyk – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim; Dorota Makowska – Przedszkole w Kazimierzu Biskupim; Marta Fabiszak-Latoń – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach.

(Gmina Kazimierz Biskupi)