STARE MIASTO. Gmina z najlepszym terenem inwestycyjnym w Polsce

2

Gmina Stare Miasto została zwycięzcą VII Ogólnopolskiego Konkursu ,,Grunt na medal”, promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Znalazła się w gronie 16 laureatów – zwycięzców z poszczególnych województw – w których wyłoniono najlepszy niezabudowany teren inwestycyjny (tzw. greenfield). Uroczysta gala odbyła się w Warszawie, 20 października.

Konkurs był organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z marszałkami województw oraz regionalnymi centrami obsługi inwestora. Patronami byli: wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu było wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje przemysłowe o powierzchni 2 ha i większych, a w dalszej kolejności przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji zagranicznych do Polski.

W dotychczasowych edycjach wzięły udział w sumie 1323 gminy, które łącznie przesłały 2016 ofert lokalizacyjnych. Gmina Stare Miasto w każdym z konkursów była w ścisłej czołówce. Do tegorocznego przystąpiły 142 gminy, które nadesłały 179 ofert terenów inwestycyjnych. Najwięcej było ich z województw: wielkopolskiego, śląskiego i łódzkiego.

Gmina Stare Miasto do konkursu zgłosiła 2 grunty. Zwycięski okazał się teren o powierzchni 3,07 ha, położony w Barczygłowie.

Wójt gminy Ryszard Nawrocki podczas gali podkreślił: ,,Udział w konkursie, dzięki któremu możemy wzmocnić własne kompetencje, traktujemy jako element budowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej – jednego z kluczowych elementów przemyślanej strategii pozyskania inwestora. Strategii, bez której osiągnięcie sukcesu w tej kwestii byłoby niemożliwe”.

Gmina Stare Miasto jako laureat konkursu będzie promowana jako najlepsze miejsce lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a jej działki będą rekomendowane inwestorom zagranicznym w pierwszej kolejności.

(Gmina Stare Miasto)