KAWĘCZYN. Historyczne umundurowanie dla OSP Milejów

Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie realizuje projekt „Zakup umundurowania historycznego dla druhów OSP Milejów obsługujących zaprzęg sikawki ręcznej”. Jest on finansowany w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Nasza wieś naszą wspólną sprawą” – IV edycja. OSP Milejów otrzymała dotację w wysokości 10 tys. zł.

Dzięki konkursowi „Nasza wieś naszą wspólną sprawą” wsparcie od samorządu województwa wielkopolskiego otrzymały 23 organizacje pozarządowe. Całkowita kwota dotacji wyniosła 200 tys. zł, a maksymalna pojedyncza – 10 tys. zł. W tegorocznej edycji na realizację zadań publicznych złożono 100 ofert (w 2015 roku było ich 70, a w 2014 roku – 46). W ramach projektu zakupiono 10 kompletów mundurów z lat dwudziestych XX wieku, dla drużyny sikawki ręcznej działającej przy OSP w Milejowie. Komplet umundurowania obejmuje mundur, rogatywkę, pas, toporek z pokrowcem. Celem niniejszego projektu jest społeczno-kulturalny rozwój mieszkańców sołectwa Milejów. Okres realizacji to: 22 sierpnia – 22 listopada 2016 roku.

Projekt jest współfinansowany przez samorząd województwa wielkopolskiego.