KRUS. KONIN. Zapewnione ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków