STARE MIASTO – WARSZAWA. Wyróżniono pasjonatów sportu

15 listopada w Pałacu Zamoyskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Sportowej Polski, na której wyróżniono ponad 130 podmiotów działających na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych. W kategorii ,,Pasjonat sportowej Polski” nagrodę otrzymali nauczyciele wychowania fizycznego z gminy Stare Miasto: Maria Szafran-Pingot i Mirosław Frątczak.

Pasjonat sportowej Polski to osoba, która poprzez swoją pracę zawodową i działalność społeczną przyczynia się do upowszechniania kultury fizycznej, działa na rzecz sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje inne środowiska, a za sprawą swoich działań jest wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów i sportowców.

Maria Szafran-Pingot to instruktor i nauczyciel wychowania fizycznego z 11-letnim stażem. Inicjatorka i współorganizatorka wielu imprez i zawodów sportowych, m.in. Gminnego Dnia Sportu, Mistrzostw Zespołu Szkół w Liścu Wielkim w Aerobiku Grupowym. Jest też założycielką formacji aerobikowej Lawina, uświetniającej wydarzenia sportowo-kulturalne w gminie oraz powiecie. Jej uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe na szczeblu gminy, powiatu i województwa – wicemistrzostwo Wielkopolski w Aerobiku Grupowym (Poznań 2015), I miejsce w Finale Strefowym XVI Gimnazjady w Aerobiku Grupowym (2015 i 2016). W 2016 r. została wyróżniona przez starostę powiatu konińskiego za działalność na rzecz powiatu.

Mirosław Frątczak od 29 lat pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego, obecnie związany ze Szkołą Podstawową w Modle Królewskiej. Jego uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Uzyskują czołowe lokaty w zawodach lekkoatletycznych, piłce nożnej chłopców i dziewcząt, tenisie stołowym oraz turniejach strzeleckich. Mirosław Frątczak od 22 lat jest również gminnym koordynatorem sportu. Organizuje i prowadzi zawody sportowe dla szkół podstawowych gminy Stare Miasto. W 2003 roku założył UKS Młoda Królewska, który skupia dzieci i młodzież z Modły Królewskiej i przyległych miejscowości. Aktywnie włącza się w organizację Gminnego Dnia Sportu, który regularnie odbywa się już od 12 lat. Jest także członkiem Gminnej Rady Sportu.

Konkursy Klubu Sportowa Polska: Budowniczy Polskiego Sportu oraz Sportowa Gmina, Pasjonat Sportowej Polski i Produkt na medal to jedyne przedsięwzięcia tego rodzaju w Polsce. Kompleksowa analiza osiągnięć infrastruktury sportowej i rekreacyjnej uwzględnia poszczególne regiony, gminy i powiaty. Pozwala z jednej strony na ocenę jej stanu, z drugiej zaś na dostrzeżenie tych osób, instytucji, samorządów i firm, które przyczyniają się do budowania polskiego sportu.

XVII edycja wydarzenia zgromadziła blisko 300 osób – laureatów tegorocznych wyróżnień oraz przyjaciół Klubu Sportowa Polska i sympatyków sportowej Polski.

(Gmina Stare Miasto)