KONIN, TUREK, WARSZAWA. Zagrożenia, czyli najbardziej nieprawdopodobne jest jednak prawdopodobne

Niewielu mieszkańców subregionu konińskiego pełni ważne funkcje w administracji rządowej. Marek Kubiak, związany z Turkiem, jest od 17 grudnia 2015 roku dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W latach 2007 – 2008 był komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej. Jak czytamy w oficjalnej nocie biograficznej, jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższego Kursu Obronnego na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej. Studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również wiele kursów: ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, płetwonurka III i II stopnia. Jest wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego.

Do podstawowych zadań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń, w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych” funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach (za: rcb.gov.pl).

Na zdjęciu: dyrektor RCB Marek Kubiak (drugi z prawej), prof. Janusz Kapuściński – geofizyk, specjalista od naturalnych katastroficznych zjawisk  geofizycznych (drugi z lewej), Jacek Kubiak – działacz polityczny z Konina, związany z Solidarną Polską (pierwszy z lewej), Robert Popkowski – koniński przedsiębiorca. Zdj. Zbigniew Nabzdyk.