WIERZBINEK. Zestaw ratownictwa przedlekarskiego od KRUS dla Ochotniczej Straży Pożarnej

IS_303

17 grudnia Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbinku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z tej okazji Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu ufundował dla OSP w Wierzbinku zestaw ratownictwa przedlekarskiego. Na ręce naczelnika straży Krzysztofa Dybowskiego przekazała go kierowniczka Placówki Terenowej KRUS w Koninie Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.