KRUS. KONIN. W roku 2016 mniej wypadków w rolnictwie. Ale wzrost w gminie Ślesin i w gminie Skulsk

1

W 2016 roku na terenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie odnotowano 109 zdarzeń wypadkowych. To o 29 mniej niż rok wcześniej. Ale w dwóch gminach sytuacja się pogorszyła. W gminie Ślesin było 14 wypadków (o 5 więcej niż w roku 2015). Tyle samo odnotowano w gminie Skulsk (wzrost o 3). Najczęściej wypadki były związane z upadkiem osób; pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń oraz uderzeniem, przygnieceniem i pogryzieniem przez zwierzęta. Informacje te przedstawiła Ewa Jakubowska, kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w PT KRUS w Koninie, na spotkaniu z dziennikarzami i członkami Powiatowej Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym. Sprawozdanie z działalności Komisji zaprezentował starszy inspektor pracy Grzegorz Dutkiewicz. W roku 2016 organizowano m.in. szkolenia i konkursy dla rolników i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wizytowano także prace polowe.