KRUS. KONIN, SKULSK. Wręczenie nagród w konkursie dla rolników „Bezpiecznie na wsi”

19 maja w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Koninie odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Konkurs testowy pt. „Bezpiecznie na wsi” został przeprowadzony 7 marca 2017 r. po szkoleniu bhp zorganizowanym dla rolników z gminy Skulsk.

Celem konkursu zorganizowanego przez Placówkę Terenową KRUS w Koninie i koniński Oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy było:

  1. popularyzowanie znajomości zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z grup najliczniej występujących na terenie działania PT KRUS w Koninie, tj. upadek osób, inne zdarzenia, pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń, uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta, upadek przedmiotów;
  2. szerzenie idei bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym;
  3. kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli PT KRUS w Koninie i konińskiego Oddziału OIP oceniła przekazane przez uczestników konkursu testy i wyłoniła trzech laureatów. Otrzymali oni nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Wręczyli je: Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie oraz Grzegorz Dutkiewicz – główny specjalista, starszy inspektor pracy konińskiego Oddziału OIP.