KRUS. STARE MIASTO. Wręczenie nagród w konkursie dla młodzieży „Pracuj bezpiecznie – unikaj zagrożeń”

23 maja w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie uroczyście podsumowano i wręczono nagrody laureatom konkursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Jego organizatorem była Placówka Terenowa KRUS w Koninie i koniński Oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy, a współorganizatorem Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Konkurs testowy pt. „Pracuj bezpiecznie – unikaj zagrożeń” został przeprowadzony 1 marca 2017 roku po szkoleniu bhp zorganizowanym dla młodzieży.

Celem konkursu było:

  1. popularyzowanie wśród młodzieży znajomości zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z grup najliczniej występujących na terenie działania PT KRUS w Koninie, tj. upadek osób, inne zdarzenia, pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń, uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta, upadek przedmiotów;
  2. popularyzowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego w gospodarstwach rolnych
  3. kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie;
  4. rozwijanie zainteresowań uczniów.

Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli PT KRUS w Koninie, konińskiego Oddziału OIP i Zespołu Szkół oceniła przekazane przez uczestników konkursu testy i wyłoniła trzech laureatów. Otrzymali oni nagrody ufundowane przez organizatorów. Nagrody wręczyli: Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie, Grzegorz Dutkiewicz – główny specjalista, starszy inspektor pracy konińskiego Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy i Sebastian Andrzejewski – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.