WIERZBINEK. Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie na Targach Wierzby i Wikliny

Targi 2

Targi Wierzby i Wikliny ,,Salix” w Wierzbinku, imprezę znaną nie tylko w regionie konińskim, odwiedza także wielu rolników. 4 czerwca odbyła się dwudziesta edycja tego wydarzenia. Na Targach – po raz kolejny – aktywne było stoisko Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie. Do Wierzbinka wraz z pracownikami przyjechała kierownik PT KRUS Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.

Placówka Terenowa KRUS zorganizowała punkt informacyjno-konsultacyjny dla rolników i członków ich rodzin. Prezentowane były ulotki, broszury i plakaty promujące bezpieczną pracę w gospodarstwach rolnych. Pracownicy Kasy udzielili odpowiedzi na wiele pytań, dotyczących m.in.: ustalania uprawnień do emerytur rolniczych, zasad postępowania w przypadku podjęcia pracy sezonowej za granicą przy podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, możliwości korzystania z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS.

W trakcie Targów pracownicy KRUS przeprowadzili konkurs z zakresu zasad bhp pt: „ Szanuj życie – pracuj bezpiecznie” dla podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników – uczestników święta wierzby i wikliny. Wzięło w nim udział 19 osób. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do siedziby Placówki Terenowej KRUS w Koninie na uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród.

Stoisko KRUS odwiedziło także wielu gości, w tym parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów i różnych instytucji.