KRUS. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje o bezpieczną pracę w gospodarstwach rolnych