KOŚCIELEC. Na Targach Rolniczych podsumowano etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

IS_216

Na Targach Rolniczych w Kościelcu podsumowano i wręczono nagrody w etapie regionalnym XV Ogólnopolskiego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Za najbezpieczniejsze uznano gospodarstwo rolne Witolda Słowińskiego z miejscowości Morzyczyn (gmina Wierzbinek, powiat koniński). Drugie miejsce przyznano Ewelinie i Wojciechowi Jagodzińskim z miejscowości Jaroszewice Rychwalskie (gmina Rychwał, powiat koniński). Na trzecim miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Darii i Waldemara Witczaków z miejscowości Psary (gmina Przykona, powiat turecki).

Ponadto Regionalna Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dodatkowo wyróżnienia: Łukaszowi Szymańskiemu z miejscowości Warenka (gmina Turek, powiat turecki), Tomaszowi Rybarczykowi z miejscowości Lisewo (gmina Skulsk, powiat koniński), Katarzynie i Waldemarowi Budnym z miejscowości Ladorudz (gmina Krzymów, powiat koniński).

Regionalna Komisja Konkursowa pracowała w składzie: przewodnicząca Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – Placówka Terenowa KRUS w Koninie, Ewa Jakubowska – PT KRUS w Koninie, Jolanta Nawrocka – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Dutkiewicz – Okręgowa Inspekcja Pracy – Oddział w Koninie, Józef Gęziak – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego WODR w Koninie, Bożena Frankowska – Starostwo Powiatowe w Koninie.

Targi Rolnicze w Kościelcu były organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Gościem specjalnym był Edgar Ghazaryan – ambasador Republiki Armenii w Polsce, w związku z jubileuszem 650-lecia Ormian w Polsce.

Oficjalnego otwarcia Targów dokonała Wiesława Nowak – dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wśród gości byli m.in.: poseł na Sejm RP Leszek Galemba; Bogdan Fleming – dyrektor Agencji Rynku Rolnego, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej; Arkadiusz Błochowiak – dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu; Lidia Czechak – zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu; Lucyna Stachowska – zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu; Łukasz Grabowski – zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu; starosta kolski Wieńczysław Oblizajek; wicestarosta koniński Władysław Kocaj; Michał Wróblewski – przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole; Jolanta Nawrocka – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej; Dariusz Ostrowski – wójt gminy Kościelec; Ryszard Nawrocki – wójt Gminy Stare Miasto; Krzysztof Buchelt – kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Turku.

Na Targach uroczyście podsumowano i ogłoszono wyniki XV edycji etapu regionalnego Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Koninie, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Spółkę AgroWydawnictwo. Nagrody laureatom na scenie wręczyli: Lucyna Stachowska – zastępca dyrektora OR KRUS w Poznaniu, Łukasz Grabowski – zastępca dyrektora OR KRUS w Poznaniu, Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie, Wiesława Nowak – dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Jolanta Nawrocka – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Michał Wróblewski – przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole, wicestarosta koniński Władysław Kocaj, poseł Leszek Galemba, Grzegorz Dutkiewicz – starszy inspektor pracy z Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie.

Dla uczestników Targów Rolniczych w Kościelcu pracownicy Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie zorganizowali punkt informacyjno-konsultacyjny. Odwiedziło go ok. 150 osób. W punkcie informacyjnym KRUS były prezentowane materiały promujące bezpieczną pracę w gospodarstwach rolnych. Pracownicy KRUS odpowiadali też na pytania związane z ubezpieczeniem społecznym rolników. Rolnikom i członkom ich rodzin odwiedzającym stoisko przekazano różne materiały prewencyjne.