ROLNICTWO, KRUS. Apel o bezpieczne żniwa

Z Katarzyną Rzepecką-Andrzejak, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie, rozmawia Zbigniew Nabzdyk

Żniwa to okres, w którym dochodzi do wielu wypadków.

W 2016 roku do Placówki Terenowej KRUS w Koninie zgłoszono 3 wypadki związane bezpośrednio z  pracami żniwnymi. Wypadkom uległo dwóch mężczyzn i jedna kobieta. W dwóch przypadkach nastąpił  upadek podczas przygotowywania pomieszczeń do przechowywania zboża.

Czyli tych wypadków w rejonie konińskim nie było dużo.

Każdy wypadek to jednak dramat. I dlatego Placówka Terenowa KRUS podejmuje działania prewencyjne i apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw. Prace żniwne angażują bowiem zarówno rolników, jak i członków rodzin. Oni też są narażeni na wypadki. Trzeba o tym pamiętać. Czynnikami, które mogą prowadzić do wypadków są m.in. długi czas pracy, zagrożenia związane z obsługą maszyn, transportem plonów czy pracą na wysokości.

Potrzebny jest zdrowy rozsądek i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy.

Na szczęście rolnicy mają coraz wyższy poziom świadomości zagrożeń i pamiętają o zasadach bezpieczeństwa. Efekty przynoszą także działania prewencyjne prowadzone przez Placówkę Terenową KRUS w Koninie.

Podczas żniw na pola wyjeżdżają kombajny zbożowe i inne maszyny rolnicze.

Do ich obsługi mogą przystąpić jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do kierowania. Wszelkie czynności związane z obsługą techniczną można wykonywać jedynie w czasie postoju maszyn, po wyłączeniu napędu i całkowitym zatrzymaniu wszystkich jej elementów. Szczegółowe informacje na zasad bezpiecznej pracy można znaleźć w ulotkach informacyjnych KRUS. Jeszcze raz warto podkreślić, że w czasie prac żniwnych zabronione jest wykonywanie w trakcie ruchu maszyn (jazdy lub ruchu elementów roboczych w czasie postoju) takich czynności, jak na przykład: czyszczenie, usuwanie słomy, zmiana nastawienia elementów roboczych, wymiana części. Bo może dojść do nieszczęścia.

Do wypadków dochodzi też podczas transportu.

Rzeczywiście, okres żniw to zagrożenia związane z pracami transportowymi. Należy pamiętać, że nie można używać do prac transportowych i polowych niesprawnego technicznie sprzętu. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy w strefie zagrożenia nie przebywają ludzie. Podczas prac załadunkowych i wyładunkowych silnik pojazdu powinien być wyłączony. Ładunek musi być dobrze zabezpieczony przed spadaniem i zsuwaniem się z przyczepy. Należy przypomnieć, że niedozwolone jest przewożenie osób na przyczepie załadowanej materiałami objętościowymi.

Trzeba również pamiętać o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom.

Na pewno należy im zapewnić odpowiednią opiekę i bezpieczne miejsce zabawy z dala od pracujących maszyn rolniczych. Dzieci są ruchliwe i wystarczy chwila nieuwagi, aby znalazły się tam, gdzie nie powinny.

Podsumowując, aby nie narażać siebie i swoich bliskich trzeba stosować zasady bezpiecznej pracy oraz zachować niezbędną przezorność i ostrożność.