STARE MIASTO. KRUS wręcza nagrody laureatom konkursu ,,Powiatowy rolnik roku”

10 września podczas Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych w Starym Mieście Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie wręczyła laureatom konkursu ,,Powiatowy rolnik roku” nagrody ufundowane przez KRUS.

Konkurs ,,Powiatowy rolnik roku” został ustanowiony przez Zarząd Powiatu Konińskiego, który jest jednocześnie jego organizatorem. Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników powiatu konińskiego, którzy dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania. Jednym z elementów oceny jest przestrzeganie zasad BHP właściwych dla gospodarstw rolnych.

Kapituła konkursu powołana zarządzeniem Starosty Konińskiego, składająca się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Koninie, Komisji Rolnictwa, Placówki Terenowej KRUS w Koninie, Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie, Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach 1 i 2 sierpnia dokonała wizytacji i oceny 9 gospodarstw zgłoszonych do konkursu z gmin: Krzymów, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Golina, Stare Miasto, Rychwał, Skulsk, Kleczew.

W tym roku statuetki „Żniwiarza” otrzymali: Katarzyna i Waldemar Budni, prowadzący 108-hektarowe gospodarstwo w Ladorudzu (gmina Krzymów); Aleksandra i Włodzimierz Kowalscy, posiadający 61,5-hektarowe gospodarstwo w miejscowości Kolebki (gmina Ślesin); Agata i Tomasz Rybarczykowie, właściciele 27-hektarowego gospodarstwa w miejscowości Lisewo (gmina Skulsk); Anna i Norbert Sieczkowie, prowadzący 70-hektarowe gospodarstwo w miejscowości Kawnice Kolonia (gmina Golina) oraz Beata i Jacek Woźniakowie z miejscowości Sarnowa (gmina Ślesin), gdzie mają 78-hektarowe gospodarstwo.

Gospodarstwa te wyróżniają się konkurencyjnością, innowacyjnością, stosowaniem nowoczesnych technologii oraz przestrzeganiem zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.