KRUS. O bezpiecznej pracy zimą w gospodarstwach rolnych

O bezpieczną pracę w gospodarstwach rolnych należy dbać przez cały rok, także zimą. Temat przybliża kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie Katarzyna Rzepecka-Andrzejak:

Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. Od 1 stycznia do 30 października bieżącego roku w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie odnotowano 50 zdarzeń wypadkowych w kategorii upadek osób, co stanowi ponad 57 % w ogólnej liczbie wypadków. Do upadków najczęściej dochodzi na nawierzchni podwórzy, pól czy ciągów komunikacyjnych oraz z drabin i schodów. Przyczyną większości upadków był zły stan nawierzchni (śliskie, grząskie, nierówne).

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni. Zima jest okresem, kiedy rolnicy – szczególnie Ci pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie niskich temperatur.

Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Krótszy dzień pracy i niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe. Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym okresie.

Aby zmniejszyć ryzyko upadku:

  • Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie (usuwaj wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte śniegiem mogą być niewidoczne).
  • Wyrównaj i utwardź nawierzchnię podwórza, zadbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej.
  • Stosuj oświetlenie podwórzy.
  • Zimą likwiduj śliskość nawierzchni przez usuwanie śniegu, posypuj piaskiem, popiołem lub solą gospodarczą drogi komunikacyjne gospodarstwa.
  • Schody po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone – zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z nieśliskiego materiału.
  • Sprawdzaj stan stopni w maszynach gospodarczych, drabinach i podestach przed ich użyciem.
  • Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej.