KRUS w KONINIE. Upadek to nie przypadek

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie

informuje:

Upadek to nie przypadek”


Upadki osób w gospodarstwie rolnym to najliczniejsza grupa wśród wszystkich zdarzeń wypadkowych corocznie zgłaszanych do KRUS.

Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że w 2017 roku wypłacono 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego ok. połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do upadków osób dochodzi najczęściej na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych oraz upadków z wysokości tj. drabin i schodów.

Przyczyną upadków w większości był:

- zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne),

- wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe, progi w otworach drzwiowych, różnice poziomów nawierzchni itp.),

- nieużywanie odpowiedniego obuwia roboczego,

- nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep, wozów itp.,

- niekorzystanie lub nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości.

W TROSCE O WŁASNE ZDROWIE I ŻYCIE WARTO POMYŚLEĆ O POPRAWIE STANU BEZPIECZEŃSTWA W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

Aby zmniejszyć ryzyko upadku:

  • Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie
  • Wyrównaj i utwardź nawierzchnię podwórza
  • Zadbaj o odprowadzenie wód opadowych
  • Zimą odśnieżaj i posypuj piaskiem lub popiołem drogi komunikacyjne gospodarstwa.
  • Stosuj oświetlenie podwórzy
  • Zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z nieśliskiego materiału
  • Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki z protektorowaną podeszwą..

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w materiałach informacyjnych KRUS: „Upadek to nie przypadek”, „ROLNIKU, POWIEDZ STOP UPADKOM”, które dostępne są w jednostkach organizacyjnych Kasy.