KONIN, RYCHWAŁ, SKULSK, WIERZBINEK, WILCZYN. Uczennice ze szkoły w Sadlnie najlepsze w konkursie plastycznym zorganizowanym przez KRUS

2

Po raz ósmy prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. W eliminacjach regionalnych wzięło udział 311 uczniów z 21 szkół podstawowych.

W pierwszej grupie wiekowej (klasy 0 – 3) I miejsce zajęła Alicja Dryja ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, II – Krzysztof Mroczkowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie, III – Marcel Kwaśniewski ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie.

W drugiej grupie wiekowej (klasy 4 – 7) I miejsce zajęła Aleksandra Drelichowska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, II – Izabela Konwerska, III – Wiktoria Kamińska (obie ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skulsku).

5 czerwca w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie, wręczyła nagrodę Marcelowi Kwaśniewskiemu, laureatowi III miejsca, a 6 czerwca laureatom ze Szkół Podstawowych w Sadlnie, Skulsku i Wilczynie.

Organizatorzy serdecznie gratulują laureatom, a wszystkim uczestnikom dziękują za udział. Jednocześnie zapraszają do udziału w kolejnych edycji konkursu.

Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorem – Państwowa Inspekcja Pracy. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Zadaniem było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Na terenie działania Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie przeprowadzono eliminacje regionalne konkursu. 13 kwietnia Regionalna Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Placówki Terenowej KRUS w Koninie, konińskiego Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, artysty plastyka Konińskiego Domu Kultury wyłoniła laureatów.