KOŚCIELEC. KRUS na Targach Rolniczych

7

24 czerwca odbyły się Targi Rolnicze w Kościelcu,    organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Wielkopolskiego. Dla uczestników pracownicy Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie zorganizowali punkt informacyjno-konsultacyjny. Placówkę reprezentowała kierownik Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla rolników obsługiwany był przez Ewę Jakubowską – kierownika Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego, Annę Kwarcińską -  specjalistę Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego, Mariusza Sroczyńskiego – specjalistę Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego oraz Ryszarda Pałasza – starszego specjalistę Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Placówki Terenowej KRUS.

W punkcie informacyjnym KRUS prezentowane były materiały promujące bezpieczną pracę w gospodarstwach rolnych (ulotki i broszury dotyczące zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie), plakaty: o rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo pracy w rolnictwie, wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, o działaniach prewencyjnych prowadzonych przez KRUS.

Punkty informacyjno-konsultacyjne dla uczestników Targów zorganizowały również: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, Urząd Gminy w Kościelcu, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Oficjalnego otwarcia Targów dokonała Wiesława Nowak – dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Na Targach obecni byli zaproszeni goście, m.in. Leszek Galemba – poseł na Sejm RP, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bogdan Fleming – wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Lucyna Stachowska – zastępca Dyrektora OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Wieńczysław Oblizajek – starosta kolski, Michał Wróblewski – przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole, Jolanta Nawrocka – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej , Dariusz Ostrowski – wójt gminy Kościelec, Ryszard Nawrocki – wójt gminy Stare Miasto, Zbigniew Król – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Ok. godz. 11.00 nastąpiło zgodnie z programem Targów uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników XVI edycji etapu regionalnego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Koninie, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Nagrody laureatom na scenie wręczyli: Lucyna Stachowska – zastępca Dyrektora OR KRUS w Poznaniu, Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie, Wiesława Nowak – dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Jolanta Nawrocka – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Michał Wróblewski – przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole, Bożena Frankowska ze Starostwa Powiatowego w Koninie, Leszek Galemba – poseł na Sejm RP, Grzegorz Dutkiewicz – główny specjalista, starszy inspektor pracy z Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie.

Następnie Katarzyna Rzepecka-Andrzejak dokonała podsumowania kilkuletniej tradycji organizacji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz pogratulowała wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu za zaangażowanie w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa pracy w prowadzonych gospodarstwach rolnych i życzyła dalszych sukcesów.

W ostatnich latach na targach zaprezentowało się ponad 150 wystawców. Targi odwiedza kilkanaście tysięcy osób. Po raz 40. spotkali się przedstawiciele agrobiznesu, instytucji rolniczych, doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i rolnicy. W tym dniu można było skorzystać z porad na stoiskach ARiMR, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, różnych banków i instytucji ubezpieczeniowych, Związków Hodowców i Producentów oraz wielu innych organizacji okołorolniczych. Wśród wystawców byli także przedstawiciele drobnej przedsiębiorczości, producenci materiału szkółkarskiego, roślin ozdobnych, hodowcy zwierząt, twórcy ludowi. Odwiedzający targi mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami producentów środków dla rolnictwa, skorzystać z porad fachowców, dokonać handlowych transakcji lub choćby dokonać drobnych zakupów artykułów do domu, gospodarstwa i ogrodu.

Tegoroczne targi rozpoczął występ Gminnej Orkiestry Dętej w Kościelcu. Z inscenizacją z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Zwiedzanie uprzyjemniały występy: Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec” działającego przy ZSRCKU, Zespołu Ludowego „Dobrowianki” z gminy Kościelec, a także zespołu „Plastyk Band” działającego przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu.

Punkt informacyjny Placówki Terenowej KRUS odwiedziło ok. 100 osób.