KRUS w KONINIE. Apel o bezpieczne żniwa

Przed rolnikami kolejne żniwa. Okres wzmożonych prac polowych zwiększa ryzyko wypadków. Zmienne warunki atmosferyczne, duża ilość prac do wykonania, pośpiech, rutyna, duże zapylenie oraz zagrożenia związane z obsługą maszyn, transportem plonów i pracą na wysokości to główne czynniki, które mogą prowadzić do wypadków podczas żniw. Dlatego chciałabym zaapelować o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac związanych z koszeniem, prasowaniem i transportem płodów rolnych oraz ich składowaniem w czasie tegorocznych żniw – mówi Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie.


Warto więc powtórzyć kilka zasad bezpiecznej pracy podczas prac polowych.

Przed rozpoczęciem prac żniwnych należy sprawdzić stan techniczny maszyn i urządzeń oraz usunąć stwierdzone usterki.

 • Należy założyć brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe i inne ruchome części maszyn i urządzeń.
 • Przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia czy usuwania zapchania, np. podbieracza prasy, należy wyłączyć napęd, zgasić silnik ciągnika i odczekać aż elementy będące w ruchu zatrzymają się.
 • Należy pamiętać, aby nikt nie przebywał w pobliżu pracujących maszyn.
 • Wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sam sposób, pamiętaj o trzech punktach podparcia.
 • Wyposaż maszyny w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty.
 • Nie pracuj kombajnem z rozłożoną rurą wyładowczą na polu, na którym znajdują się słupy linii energetycznych lub inne przeszkody.
 • Rozładunek ziarna z kombajnu na przyczepę organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.
 • Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy umieszczony w łatwo dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia. Zapoznaj się z zasadami jego obsługi.
 • Dbaj o stan techniczny maszyn, na bieżąco usuwaj plewy i kurz.

Okres żniw to zagrożenia związane z pracami transportowymi. Należy zorganizować transport tak, aby przebiegał bezpiecznie:

 • Pojazdy wyposaż w trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się i w sprawne układy sygnalizacyjno-oświetleniowe.
 • Maszyny transportuj w pozycji transportowej.
 • Zabezpiecz ładunek przed zmianą położenia i pamiętaj, że jego wysokość może wynosić maksymalnie 4 m.
 • Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej zabezpieczonej np. plandeką.
 • Nie przewoź ludzi na błotnikach, zaczepach, pomostach kombajnów i na przyczepach, a do zejścia z załadowanej przyczepy stosuj odpowiednio długą drabinę.

Bezpieczna praca podczas żniw wymaga stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. Podczas prac polowych zadbaj przede wszystkim o odpowiednie obuwie, z antypoślizgową podeszwą i wkładką antyprzebiciową. Warto zadbać również o ochronę rąk, zwłaszcza podczas napraw i konserwacji maszyn. W tym celu stosuj odpowiednio dobrane rękawice chroniące dłonie przed urazami mechanicznymi oraz działaniem cieczy i substancji chemicznych. Wszelkie prace w narażeniu na pyły zbożowe (np. obsługa kombajnu bez kabiny) wykonuj przy użyciu środków ochrony dróg oddechowych i środków ochrony wzroku. Podczas prac wykonywanych po zmroku zakładaj kamizelki ostrzegawcze.

Pamiętaj:

Podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych stosuj odzież roboczą przylegającą do ciała, bez luźnych zwisających elementów. Uchronisz się w ten sposób przed możliwością wkręcenia się odzieży w elementy ruchome maszyn.

Przestrzegamy przed spożywaniem alkoholu podczas pracy lub przystępowaniu do pracy pod jego wpływem.

Jeżeli w gospodarstwie są dzieci, to wykonując nawet najprostsze prace należy pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w pobliżu. Należy im zapewnić odpowiednią opiekę. Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie bezpieczne miejsce zabawy z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn rolniczych. Nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągników i maszyn rolniczych.

Życzymy rolnikom bezpiecznej pracy i obfitych plonów, a dzieciom zdrowych i udanych wakacji.