KRAMSK. KRUS na Dożynkach Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych

Dożynki 3

19 sierpnia pracownicy Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Koninie uczestniczyli w Dożynkach Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych w Kramsku. Placówka Terenowa reprezentowana była przez Katarzynę Rzepecką-Andrzejak – kierownika PT, Ewę Jakubowską – kierownika Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego, Mariusza Sroczyńskiego – specjalistę Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego oraz Pawła Maciaszka – starszego specjalistę Wydziału Ubezpieczeń.

Uroczystość dożynkową rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem św. Stanisława BM w Kramsku z udziałem biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa. Po uroczystej eucharystii korowód dożynkowy przeszedł do amfiteatru. Biskupowi włocławskiemu, staroście konińskiemu i wójtowi Kramska tradycyjnie bochny chleba przekazali starostowie dożynek: Dorota Mizerna i Józef Nawrocki oraz asystenci dożynek: Daria Modelska i Rafał Kąkolewski.

Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs na powiatowego rolnika roku. Z dziesięciu nominowanych gospodarstw, wybrano pięć, które otrzymały statuetkę „Żniwiarza”. Najlepszymi z najlepszych zostali: Aleksander Banasik z Budzisławia Kościelnego w gm. Kleczew, Magdalena i Radosław Jaworscy z miejscowości Ranna w gm. Kramsk, Jolanta i Dariusz Klichowscy z Radoliny w gm. Golina, Marta i Mariusz Kowalscy z Ksawerowa w gm. Kramsk oraz Irena i Marian Rusin z Polic w gm. Kramsk. Laureatom nagrody ufundowane przez KRUS wręczyła Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – kierownik Placówki Terenowej w Koninie oraz Ewa Jakubowska – kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego.

Podczas dożynek na kiermaszach i wystawach ofertę przedstawiły firmy regionalne oraz przedstawiciele lokalnych instytucji. Pracownicy Placówki Terenowej KRUS zaprosili uczestniczących w dożynkach rolników i członków ich rodzin do punktu informacyjno-konsultacyjnego, gdzie zaprezentowano broszury i ulotki prewencyjne.