ŚLESIN. Koła Gospodyń Wiejskich i edukacja KRUS

4

Placówka Terenowa KRUS w Koninie edukuje z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych podczas wielu wydarzeń. Była także obecna na VIII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów w Licheniu Starym. I przeprowadziła konkurs ,,Bezpieczeństwo w polu i zagrodzie”. I miejsce zajęła Jolanta Konieczka (Rozalin), II – Marlena Staszak (Biskupice), III – Cecylia Solan (Mokre). Nagrody wręczyła kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie Katarzyna Rzepecka-Andrzejak. Towarzyszyła jej Ewa Jakubowska, kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w PT KRUS.