KONIN. Radny Robert Popkowski o przyszłości przemysłu węglowego w regionie konińskim

Jednym z głównych problemów regionu konińskiego jest transformacja dotychczasowego modelu gospodarczego, w którym tak znaczącą pozycję ma produkcja energii z węgla brunatnego. Dyskutowany jest m.in. pomysł zamiany kopaliny na wodór. Grupa radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z Komisji Gospodarki pod koniec lutego była w Aragonii, w Hiszpanii, aby zapoznać się z rozwojem innowacyjnych technologii wodorowych. Uczestniczący w tym wyjeździe wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Robert Popkowski, przedstawiciel Wielkopolski Wschodniej, poinformował Konińską Gazetę Internetową, że radni zapoznali się z dobrze funkcjonującą instytucją pozarządową, której celem jest promocja i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających stosowanie wodoru jako źródła energii. Skupia ona przedstawicieli biznesu, samorządu i nauki. - Należy wspierać ideę zastosowania wodoru,  ale jednocześnie należy łagodnie przechodzić i nie wykluczać stosowania węgla brunatnego przez jakiś czas. Gospodarka Wielkopolski Wschodniej musi być zdywersyfikowana, gdyż jest wiele naocznych przykładów miast w naszym kraju, jak i w innych częściach świata, gdzie ulegały one zapaści gospodarczej, gdy ich rozwój oparty był tylko na jednej gałęzi przemysłu, która nagle przeżywała trudności w rozwoju lub nawet podlegała upadłości. Aby uniknąć takiego scenariusza, włączam się we wszelkie działania, które mogą przynieść korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców naszego Regionu. Jednocześnie wspieram te osoby i instytucje, które aktywnie włączają się w promocję idei zrównoważonego rozwoju i możliwość wykorzystania wodoru we wschodniej części Wielkopolski – powiedział Robert Popkowski.