KRUS. KONIN, RYCHWAŁ, SKULSK, WIERZBINEK, WILCZYN. Aby dzieci były bezpieczne

K (25)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie duży nacisk kładzie na edukację w zakresie bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych i zapewnienia właściwej opieki nad dziećmi. – Zdrowie i życie są najważniejsze. I dlatego trzeba zrobić wszystko, aby nie dochodziło do wypadków – podkreśla Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie.

Elementem takiej edukacji był Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”, organizowany przez KRUS. W eliminacjach rejonowych wzięło udział 933 uczniów z 21 szkół podstawowych. W pierwszej grupie wiekowej (klasy 0 – III) I miejsce zajęła Lena Zarębska (Szkoła Podstawowa w Zaryniu), II – Filip Zamiatowski (SP w Dąbroszynie), III – Jan Kamiński (SP w Wilczynie). W drugiej grupie wiekowej (klasy IV – VIII) najlepsza okazała się Nikola Dembowska (SP w Morzyczynie). II miejsce zajęła Zofia Bilska (SP w Skulsku), III - Katarzyna Sosnowska (SP w Zaryniu).

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowy Inspektorat Pracy, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komendę Miejską Policji, Oddział Banku BNP PARIBAS. Listy z gratulacjami zostały również wręczone dyrektorom szkół laureatów oraz przekazane nauczycielom nadzorującym wykonanie prac plastycznych.

Współorganizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Honorowy patronat objął minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Regionalną Komisję Konkursową tworzyli: Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – kierownik PT KRUS w Koninie; Katarzyna Mijakowska – instruktor plastyki w Konińskim Domu Kultury; Grzegorz Dutkiewicz – starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy – Oddział w Koninie; Liliana Tatara – główny doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Koninie; Dominik Rawski – zastępca kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Koninie; podkomisarz Wiktor Nawrocki – zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie; kpt. Sebastian Andrzejewski – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Koninie

Kierownik Katarzyna Rzepecka-Andrzejak pogratulowała laureatom oraz podziękowała rodzicom, dyrekcji i pedagogom za przygotowanie dzieci. Życzyła też uczniom zdrowych, udanych i bezpiecznych wakacji.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania uczestnicy wzięli udział w pokazie przygotowanym przez strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Koninie.