WARSZAWA, BABIAK, GOLINA, KAZIMIERZ BISKUPI, KŁODAWA, KRZYMÓW, LĄDEK, MALANÓW, OLSZÓWKA, SOMPOLNO, RZGÓW, WIERZBINEK, WILCZYN, WŁADYSŁAWÓW. W Ministerstwie Sprawiedliwości podpisali umowy na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych

MS (171)

Tak licznej grupy przedstawicieli gmin z subregionu konińskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości prawdopodobnie jeszcze nigdy nie było. 17 września reprezentanci gmin: Babiak, Golina, Kazimierz Biskupi, Kłodawa, Krzymów, Lądek, Malanów, Olszówka, Sompolno, Rzgów, Wierzbinek, Wilczyn, Władysławów podpisali w Warszawie umowy na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Zostanie on sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości. Pomógł w tym radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski: – Dziękuję przedstawicielom samorządów z subregionu konińskiego i strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych za aktywność i zaangażowanie. OSP pełnią bardzo ważną rolę w systemie ratowania życia i zdrowia ludzi. Rozumie to także Ministerstwo Sprawiedliwości, przeznaczając dla straży tak znaczące środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości. Grupa z subregionu konińskiego pokazała w Warszawie, że zależy jej na rozwoju OSP. A tym samym na bezpieczeństwie mieszkańców lokalnych ojczyzn.
Grupę z subregionu konińskiego powitali wiceministrowie sprawiedliwości: Michał Wójcik i Marcin Warchoł.

Galeria zdjęć powstała dzięki radnemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robertowi Popkowskiemu (patrz na następnej stronie)