STARE MIASTO. Czek na budowę stacji uzdatniania wody w Żdżarach

Symboliczny czek na 800 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Żdżarach z rąk wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego odebrał 22 czerwca wójt Dariusz Puchała. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z naboru dla gmin popegeerowskich. W ramach inwestycji wybudowana zostanie stacja o wydajności 62,5 metrów sześciennych na godzinę wraz z ujęciami głębinowymi, instalacjami technologicznymi i wpięciem do sieci wodociągowej. Realizacja zadania znacząco zwiększy zasoby wody pitnej w gminie.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Stare Miasto pozyskała już 3 114 208 zł.