STARE MIASTO. 25-lecie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

W Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto miał miejsce wyjątkowy jubileusz – 25-lecie powstania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście. Był on okazją do podsumowania podejmowanych działań w obszarze zagrożeń społecznych w okresie ostatniego ćwierćwiecza.

Jadwiga Janiak działa w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od początku jej założenie. Podczas podsumowania działalności Komisji podkreślała, że każdy rok przynosił coraz to nowsze i trudniejsze wyzwania, które pojawiały się wraz z rozwojem technicznym i ekonomicznym. Problemy współczesnej rodziny potęgowała pandemia, długotrwała izolacja, obostrzenia czy nauka zdalna. Dla wielu brak kontaktu z najbliższym otoczeniem objawiał się lękiem, stresem, negatywnymi emocjami, napięciem, a nawet depresją. W ostatnich dwóch latach ważną rolę odegrał prowadzony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, specjalisty terapii uzależnień oraz grup wspomagających.

Zaproszeni goście podczas spotkania wysłuchali ciekawego wykładu Małgorzaty Biskup na temat uzależnień behawioralnych, zagrożeniach cywilizacyjnych i ich konsekwencji.

Wójt gminy Stare Miasto podziękował komisji za zaangażowanie, ciekawe inicjatywy i podejmowanie trudnych wyzwań w niesieniu osobom potrzebującym pomocy specjalistycznej. – Pani wieloletni wkład w działania dotyczące profilaktyki alkoholowej oraz pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu jest nieoceniona wśród naszej lokalnej społeczności – podkreślał włodarz gminy Dariusz Puchała.

W imieniu wszystkich dyrektorów gratulacje złożyła dyrektorka Szkoły Podstawowej w Żychlinie Katarzyna Wojciechowska: – Dziękujemy za umiejętność słuchania, zrozumienie potrzeb oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Już dziś jest Pani kobietą-legendą! Życzymy zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej misji, która wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również otwartego serca.

Jadwiga Janiak podziękowała instytucjom, stowarzyszeniom i osobom, które szybko podejmowały działania i realizowały zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.