STARE MIASTO. Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie

Gmina Stare Miasto otrzymała kolejne środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. W ramach trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Samorząd Gminy Stare Miasto uzyskał 98 proc. dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ulicy Grabowej w Żychlinie. Projekt zakłada wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej o łącznej długości 600 mb, budowę obustronnych chodników i opasek o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz budowę kolektora kanalizacji deszczowej o długości 620 mb. Realizacja inwestycji poprawi dostęp mieszkańców do budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej, a także zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego pieszych użytkowników drogi. Ponadto budowa drogi wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i atrakcyjność miejscowości jako miejsca do zamieszkania oraz wpłynie na poprawę jej potencjału rozwojowego. Przewidywana wartość inwestycji to 2,5 mln zł. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec 2023 roku.

(Gmina Stare Miasto)